• Добре дошли в ДГ “Зорница”
    Добре дошли в ДГ “Зорница”
    Детската градина е място, където се развива българката образователна традиция и се съхранява културното многообразие чрез българския език. Нейната главна роля е да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете, като създава благоприятна, позитивна и разнообразна среда за неговото развитие