Проекти

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Научи повече
Проект "Заедно"

Проект "Заедно"

Основана цел: Повишаване качеството на образованието в детските градини и подготвителни групи, образователна интеграция и овладяване на българския език в ранна детска възраст

Научи повече