История

Ако се върнем назад във времето и се взрем в извървения път, може на дълго и на широко да разкажем историята, откриването и пътищата през които е преминало развитието на ЦДГ с. Торос.  Това се случи на 1.09.1962 г. тогава се сбъдна една дългоочаквана мечта на кметството, родителите и цялата   общественост на селото.Най голяма помощ за построяването , обзавеждането и ръководство по методическа линия е оказана от окръжните инспекторки Иванка Попова и Симонета Желязкова. В утрото на  1 септември 1962 година   в старата приспособена къща на Петко Николов се откри  ДГ с една група.През 1963 година детската градина се помещава в сградата на настоящето кметство. На 1 септември 1964-65 година се открива втора група към детската градина.

1 .09.1966-1967 г. се открива трета група. На 1 септември  1970 г. се открива и четвърта група.

Увеличава се  педагогическия персонал. Пенка Цветкова става директор без група.Увеличава се капацитета. Броя на децата достига 120. През 1974 -1975 година се откриват два филиала към ДГ-разделени в село Дъбен и село Пещерна. Всичко стават шест групи.Нараства персонала. Учители през този период са: Пенка Цветкова-директор, Йонка Митова, Стела Монакова, Надка Маринова, Мария Маринова, Надежда Копчева, Винка Петрова, Йонка Гаврилова, Тотка Колева, Надка Велева и Генка Димитрова.

1990 г. бе закрита групата в село Дъбен поради липса на деца. През 1982 г. е построена  новата сграда отговаряща на всички  тогавашни изисквания за детска градина. Тя се намира на ул. „Стоян Георгиев” №5. На 1 септември 1982 г. новата сграда прие всичките четири групи деца.

В 1987г. бе закрита и групата в село Пещерна. 1990г. в живота на ДГ настъпва един неизбежен момент, пенсионира се дългогодишната директорка  госпожа Пенка Цветкова. На нейно място бе назначена Йонка Гаврилова, тогава е назначена и учителката  Нели Райкова. През 1991 г. ДГ получава името „Зорница”. През  1994 г. чрез конкурс  мястото  на директор  зае Мирела Вълкова. Александрия Иванова постъпва като учител през 1997г. Учителите, които се пенсионират през 1999г. са : Н.Копчева, Й.Гаврилова и С.Новакова на тяхно място през 2000 г. постъпват: Ралица Цочева, Николина Цочева и Верка Николова, по предложение на директора групите се намаляват на три.На 1 декември 2000г. директорката Мирела Дикова напуска работа и на нейно място остава Тотка Колева-директор с група.

1 септември 2004г. по собствена молба напуска учителката Нели Райкова и мястото и е заето от Даниела Вучкова. Декември 2004г. се пенсионира директорката Тотка Колева и постъпва чрез конкурс на нейно място през януари 2005 г. Ралица Цочева, същата година ДГ претърпява редица промени: Групите се увеличават  от три на четири, увеличава се педагогическия и помощен персонал, назначават се през септември 2005 г.  учители от гр. Луковит и директора Ралица Цочева остава директор без група.Много радости и емоционална удовлетвореност  на децата настъпва в ДГ . Всяка година мероприятията  се планират, обсъждат, изпълняват с много труд, амбиция и желание от страна на педагогическия персонал. 2006-2007 г. ДГ работи с капацитет  84 деца разпределени в четири групи.И до днес ДГ работи на четири групи.